.

.

Sunday, 4 August 2013

Polish anti-Bolshevism poster
This is a 1920 anti-Bolshevism poster produce by the Polish government during the Polish-Soviet war. The sign held by the Bolshevik monster says 'Wolnsoc' (Freedom) and on the side of his carriage is the word 'czrezwyczajka' which is an abbreviation for 'The All-Russian Emergency Commission for Combating Counter-Revolution and Sabotage,' more commonly known as the Cheka.
My Polish stretches to a torturous pronunciation of dziękuję, so I can't translate the text, but it reads:


JEGO PROGRAM

Zaprzęgnę was, paliaczki,
Do bolszewickiej taczki!
Ciągnąć ją, nuże, psy!
Lud będzie moim rabem (rab w języku rosyjskim to sługa, niewolnik),
Już jadę z groźnym sztabem.
Aż ziemia wokół drży!

W czerwonej czrezwyczajce
Baszkiry i Kitajce
Sprawować będą rząd!
Komisarz przy stupajce
Da wolę swej nahajce,
Gdy wezwie was na sąd!

Wio! Ciągnąć, robociarze!
Sowdepski pan wam każe,
By pełzać mu u stóp.
Już droga niedaleka:
Za krew i trud was czeka
Braterstwo – bratni grób!More on this poster can be found on the following pdfs, both in Polish:

The picture was taken from here:
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.